ASSESSORIA VISERTA , S.L. és una empresa dedicada, desde fa més de 25 anys, a l’assessorament integral i la prestació de serveis generals tant a empreses com a particulars.

Entre el nostre personal comptem amb llicenciats, diplomats i especialistes preparats tots ells per adesenvolupar, amb la màxima eficàcia, les tasques propies de cada un dels nostres diferents departaments.

La més important garantia que podem oferir és la nostra experiència i una important cartera de fidels clients.

Cada un dels nostres departaments està especialitzat en una matèria i tots ells treballen amb un important suport informàtic, que els coordina entre sí.

El nostre principal objectiu és que els nostres serveis tinguin la màxima qualitat possible, en condicions competitives, sense oblidar mai donar un tracte personalitzat a cada client.