ÀREA D’ASSESSORIA JURÍDICA

- Dret Civil: arrendaments, reclamacions de quantitat, propietat horitzontal, herències, jurisdicció voluntària, declaracions d'hereus abintestat, judicis possessoris.

- Dret matrimonial: Separacions, divorcis, parelles de fet.

- Dret Laboral: acomiadaments, reclamacions de quantitat, invalideses, reclamació de qualsevol tipus de prestacions.

- Dret Administratiu i Fiscal: interposició de recursos i reclamacions administratives i econòmic-administratives. Reclamacions d'indemnitzacions per responsabilitat de l'administració, expropiacions, tramitació d'expedients de sol·licitud de nacionalitat.

- Dret Contenciós Administratiu: tramitació de recursos i demandades.

- Dret Penal.

- Dret mercantil: Constitució i dissolució de societats regulars i irregulars, augment i disminució del capital, elaboració d' actes. Contractació mercantil en general. Concursos de creditors i fallides. Impugnació d'acords socials.

- Accidents de trànsit: reclamació de indemnitzacions.

- Contractació civil en general: contractes de lloguer, compra venda, arres.