ÀREA COMPTABLE

· Comptabilitats mitjançant el Pla General de Comptes.

· Comptabilitats mitjançant Llibres-Registres.

· Comptes anyals i dipòsit de comptes al Registre Mercantil.

· En general, qualsevols altres serveis relacionats amb aquesta àrea.