ÀREA D’ASSEGURANCES GENERALS

Assegurances Patrimonials
 
· Automòbils
· Multirisc de la Llar
· Multirisc Comunitats
· Multirisc Comerç
· Multirisc PIME
· Responsabilitat Civil

Assegurances Personals
 
· Vida
· Malaltia
· Accidents
· Plans de Pensions
· Plans de Jubilació